Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Perkhidmatan Digital
  • Promosi
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Kempen CIMB Credit Card Acquisition Welcome Offer 3.0

Anda MASIH berpeluang mendapatkan Pulangan Tunai sehingga RM1,150

Dapatkan pulangan tunai bila memohon kad kredit?
Ya, memang betul!
 
Cuma mohon, aktifkan dan berbelanja dengan Kad Kredit CIMB
baharu anda untuk mendapatkan Ganjaran LEBIH BESAR.
 
 
Cepat, jangan lepaskan peluang tawaran ini!
Teruskan berbelanja dengan Kad Kredit CIMB baharu anda
dan dapatkan penyertaan untuk memenangi Pulangan Tunai sehingga RM1,000!

*Semasa tempoh kempen sahaja. Produk CIMB yang layak termasuk Pembiayaan Bertempoh-i CIMB Dijamin oleh Sijil ASB dan Pembiayaan Takaful Bertempoh Kumpulan, Akaun/-i Semasa/Simpanan, Kad Debit CIMB baharu/diperbaharui, Sewa Beli dan Pembiayaan Peribadi.


**Permohonan kad kredit dihantar melalui Rakan Digital CIMB dan pengaktifan kad kredit berserta transaksi runcit bagi mendapatkan penyertaan.

 

 

Tempoh Kempen: 1 September 2022 sehingga 28 Februari 2023

Nota Penting

1. Kempen “CIMB Credit Card Acquisition Welcome Offer 3.0” terbuka secara eksklusif kepada Pemohon Baharu Kad (pelanggan yang tidak memiliki mana-mana kad kredit yang dikeluarkan oleh CIMB) yang memohon kad kredit Utama CIMB baharu dan Hadiah Kad Tambahan terbuka kepada Pemohon yang memohon kad kredit Tambahan CIMB baharu.


2. Setiap Pelanggan Layak berhak untuk menerima maksimum satu (1) Welcome Offer RM150 dan berpeluang untuk memenangi Pulangan Tunai sehingga RM1,000 sepanjang Tempoh Kempen.


3. Transaksi Runcit yang Layak untuk Kempen ini adalah termasuk Transaksi Runcit tempatan dan/atau luar negara yang dicaj ke mana-mana akaun kad kredit Pelanggan Layak semasa Tempoh Kempen.


4. Sila klik di bawah untuk Terma dan Syarat penuh Kempen “CIMB Credit Card Acquisition Welcome Offer 3.0”.

5. Klik sini untuk untuk Terma dan Syarat penuh produk.


6. Klik sini untuk Helaian Pendedahan Produk.