Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Perkhidmatan Digital
  • Promosi
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Kempen CIMB Travel Credit Card Referral

Dapatkan ganjaran dengan setiap rujukan Kad Kredit CIMB Travel

Mempercepatkan perjalanan apabila anda mengalu-alukan keluarga dan

rakan anda kepada Kad Kredit CIMB Travel yang dipertingkatkan!

 

3Rujukan yang Berjaya hendaklah merujuk kepada: -

• Para Rujukan mestilah pelanggan Baharu kepada Kad yang tidak memegang sebarang kad kredit utama yang dikeluarkan oleh CIMB Bank di Malaysia.

• Para Rujukan mesti menyerahkan dan melengkapkan permohonan mereka untuk Kad Travel utama dalam Tempoh Kempen dan berjaya diluluskan pada atau sebelum 31 Oktober 2023 dan pengaktifan pada atau sebelum 30 November 2023.

• Semua permohonan Para Rujukan di bawah kempen ini mesti dibuat melalui Pusat Telepemasaran Runcit (“RTC”). Saluran aplikasi lain adalah tidak sah untuk kempen ini.

Rujuk 10 rujukan yang berjaya dan dapatkan

sehingga 1,000,000 Mata Bonus = 100,000 Mata Enrich.

 

 

 

Berikut ialah apa yang boleh anda lakukan dengan Mata Bonus

NOTA:

1. Penebusan mesti dibuat dalam gandaan 1,000 Mata Bonus/Miles/Avios rakan kongsi.

2. Bayar Dengan Mata Bonus pada 400 Mata Bonus = RM1.

3. Perkara di atas adalah berdasarkan kalkulator penebusan bagi syarikat penerbangan masing-masing yang tepat pada 1 Mac 2023 untuk Kelas Perniagaan tiket sehala. Mata penerbangan yang diperlukan mungkin berbeza berdasarkan tarikh perjalanan dan faktor lain.

Tempoh Kempen: 17 Mac 2023 - 30 September 2023

Mengembara bersama keluarga dan rakan anda
dengan faedah yang dipertingkatkan!
Klik di bawah untuk menerokai keistimewaan
teman perjalanan anda

Nota Penting

1. Kempen ini terbuka kepada semua Pemegang Kad Kredit CIMB Sedia Ada yang memegang Kad Kredit CIMB Travel World Elite, Kad Kredit CIMB Travel World dan/atau Kad Kredit CIMB Travel Platinum utama yang dikeluarkan oleh CIMB Bank di Malaysia.

 

2. Peserta yang Layak (“Perujuk”) hendaklah merujuk dan memberikan nama dan nombor hubungan rakan atau ahli keluarga (“Para Rujukan”) yang merupakan pelanggan Baharu kepada Kad CIMB dalam Tempoh Kempen dan mendapatkan persetujuan Para Rujukan untuk mendedahkan butiran peribadi termasuk nama dan nombor hubungan Para Rujukan bagi tujuan CIMB menghubungi mereka.

 

3. Rujukan yang Berjaya hendaklah merujuk kepada: -

a. Para Rujukan mestilah pelanggan Baharu kepada Kad yang tidak memegang sebarang kad kredit utama yang dikeluarkan oleh CIMB Bank di Malaysia.

b. Para Rujukan mesti menyerahkan dan melengkapkan permohonan mereka untuk Kad Travel utama dalam Tempoh Kempen dan berjaya diluluskan pada atau sebelum 31 Oktober 2023 dan pengaktifan pada atau sebelum 30 November 2023.

c. Semua permohonan Para Rujukan di bawah kempen ini mesti dibuat melalui Pusat Telepemasaran Runcit (“RTC”). Saluran aplikasi lain adalah tidak sah untuk kempen ini.

 

4. Mata Bonus akan dikreditkan ke akaun kad CIMB Peserta Yang Layak dalam tempoh 12 minggu selepas rujukan berjaya.

 

5. Para Rujukan yang Baharu kepada Kad dan tidak memegang sebarang kad kredit utama yang dikeluarkan oleh CIMB Bank di Malaysia layak untuk Kempen Pengecualian Fi Tahunan Kad Kredit CIMB Travel. Kempen ini sah sehingga 31 Disember 2023. Klik di sini untuk Terma dan Syarat Kempen Pengecualian Fi Tahunan Kad Kredit CIMB Travel.

 

6. Para Rujukan yang Baharu kepada Kad dan tidak memegang sebarang kad kredit utama yang dikeluarkan oleh CIMB Bank di Malaysia layak untuk Kempen Mohon & Dapatkan Ganjaran dengan Kad Kredit CIMB. Kempen ini sah sehingga 31 Mei 2023. Klik di sini untuk Terma dan Syarat Kempen Mohon & Dapatkan Ganjaran dengan Kad Kredit CIMB.

Terma dan Syarat