Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Kempen "CIMB Q1 TIA-i Bundle with CASA/-i 2024"

Tingkatkan pulangan anda sehingga 6.28% setahun!

Nikmati pulangan tinggi sehingga 6.28% setahun selama 6 bulan apabila anda menggabungkan Akaun Pelaburan Berjangka-i (TIA-i) dengan Akaun Semasa/Simpanan/-i (CASA/-i) baharu atau sedia ada anda.


Tempoh Kempen: 15 Januari 2024 – 31 Mac 2024

Kadar Efektif akan berbeza mengikut kadar Faedah/Keuntungan Semasa

CASA/-i serta jumlah penempatan dan jenis CASA/-i yang diperuntukkan. 


Kriteria Kelayakan

Akaun Pelaburan Berjangka-i dengan Akaun Semasa/Simpanan-i

Akaun Pelaburan Berjangka-i dengan Akaun Semasa/Simpanan

 

Jangan tunggu lagi!
Kunjungi cawangan CIMB terdekat anda hari ini!
 

Nota Penting

 

1. Tawaran Pakej Akaun Pelaburan Berjangka-i (“TIA-i”) dengan Akaun Semasa atau Simpanan/-i (“CASA/-i”) ini adalah untuk
pelanggan individu baharu dan/atau sedia ada sahaja.

2. Untuk melihat prestasi dana TIA-i yang lalu, klik di sini.

3. Peletakan deposit ke dalam TIA-i dan CASA/-i hendaklah terdiri daripada Dana Baharu sepenuhnya yang didepositkan dengan CIMB seperti yang ditakrifkan dalam Terma dan Syarat.

4. 6.28% setahun Kadar Indikatif Kempen TIA-i apabila diperuntukkan dengan CASA-i atau 5.98% setahun Kadar Indikatif Kempen TIA-i apabila diperuntukkan dengan CASA selama 6 bulan adalah pada nisbah 50%:50%.

5. Kadar Efektif untuk pakej ini adalah sehingga 3.95% setahun yang berbeza mengikut jumlah peletakan dan jenis CASA/-i.

6. Had maksimum bagi setiap pelanggan adalah RM2.5 juta dalam TIA-i dengan peruntukan RM2.5 juta ke dalam CASA/-i yang Layak sepanjang Tempoh Kempen.

7. Deposit dan peletakan dana ke dalam CASA/-i yang Layak dan TIA-i hendaklah dibuat di kaunter sahaja di mana-mana cawangan CIMB sepanjang Tempoh Kempen.

 

PENAFIAN PENTING 

 

AKAUN PELABURAN BERJANGKA-i ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT DENGAN PRESTASI ASET DASAR DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT.


AMARAN
PULANGAN AKAUN PELABURAN INI AKAN DIPENGARUHI OLEH PRESTASI ASET DASAR. PRINSIPAL DAN PULANGAN TIDAK DIJAMIN DAN PEMEGANG AKAUN BERISIKO UNTUK TIDAK MENDAPAT PULANGAN LANGSUNG. JIKA PELABURAN DITEBUS AWAL, PEMEGANG AKAUN BOLEH MENGALAMI KERUGIAN DALAM BEBERAPA BAHAGIAN JUMLAH KESELURUHAN PRINSIPAL YANG DILABURKAN. AKAUN PELABURAN INI TIDAK DILINDUNGI OLEH PERBADANAN INSURANS DEPOSIT MALAYSIA.

 

Terma dan Syarat

 

 

 

 

Ahli PIDM.
 

Akaun Semasa/Simpanan CIMB/-i dilindungi oleh PIDM setakat RM250,000 bagi setiap pendeposit.

Akaun Pelaburan Berjangka-i tidak dilindungi oleh PIDM.