Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Kempen Akaun Junior Savers/-i CIMB

Dapatkan "Octo plushie coinbox" apabila anda membuka akaun dan menyimpan dengan kami*

Pupuk aspirasi anak anda hari ini.
Mulakan masa depan anak anda dengan Akaun Junior Savers/-i
(JSA/-i) CIMB dan dapatkan ganjaran apabila anda menyimpan.

Tempoh Kempen: 1 Oktober 2023 – 31 Disember 2023

Nota Penting

 

1. Kempen ini terbuka kepada Pelanggan Baharu (NTB) dan Pelanggan Sedia Ada (ETB) Akaun Junior Savers/-i (JSA/-i) semasa Tempoh Kempen.

 


2. Pelanggan yang Layak berhak mendapat satu (1) "Octo plushie coinbox" dengan setiap deposit dana segar melalui kaunter (OTC) sebanyak RM5,000 dalam Tempoh Kempen.

Terma dan Syarat

Ahli PIDM.

 

Akaun Junior Savers/-i dilindungi oleh PIDM setakat RM250,000 bagi setiap pendeposit.