Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Kempen eFD/-i Tahun Baru Cina

Raikan kemakmuran dengan pulangan sehingga 3.80% setahun

Kemakmuran yang melimpah untuk diraikan di Tahun Naga ini!


Gandakan keuntungan anda dengan eSimpanan Tetap/-i (eFD/-i)

CIMB dengan penempatan minimum serendah RM1,000 melalui laman

sesawang CIMB Clicks hari ini!

Tempoh Kempen:
1 Februari 2024 – 15 Mac 2024

Klik pada salah satu pautan di bawah untuk membuat penempatan anda dan nikmati kadar istimewa!
Kempen ini hanya boleh didapati di laman sesawang/paparan desktop CIMB Clicks.
(tidak tersedia melalui Aplikasi CIMB Clicks)

 

 

Tidak mempunyai Akaun Semasa/Simpanan/-i CIMB?
Klik di sini untuk memohon.

Nota Penting

  1. Untuk layak mendapat kadar istimewa di bawah Kempen eSimpanan Tetap/-i (eFD/-i) seperti yang dinyatakan di atas (“Kadar Kempen”), pelanggan mesti membuka akaun eFD/-i secara dalam talian melalui pautan terus di halaman promosi di laman web CIMB Clicks, halaman promosi di laman web CIMB atau eDM dan menempatkan deposit sebanyak Ringgit Malaysia Satu Ribu (RM1,000.00) untuk tempoh 3 bulan, 6 bulan, 7 bulan atau 12 bulan sepanjang Tempoh Kempen.
  2. Kadar Kempen hanya terpakai untuk satu kitaran sahaja. Apabila matang, eFD/-i akan diperbaharui secara automatik mengikut tempoh masing-masing dan pada kadar niaga semasa CIMB yang ditetapkan untuk eFD/-i pada masa pembaharuan akan digunakan.
  3. Kadar Kempen tidak boleh digunakan bersama-sama tawaran, promosi dan/atau keistimewaan lain melainkan dinyatakan sebaliknya.

 

Terma dan Syarat

Soalan Lazim

Ahli PIDM.

CIMB eAkaun Simpanan Tetap (eFD) dan eAkaun Simpanan Tetap-i (eFD-i) dilindungi oleh PIDM setakat RM250,000 bagi setiap pendeposit.