Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Notis Penting

Penyelarasan Kriteria Kelayakan Kempen Pembukaan Akaun Digital

 

9 Januari 2024

 

Pelanggan Yang Dihormati,

 

Mulai 1 Februari 2024, akaun-akaun yang menyertai Kempen Pembukaan Akaun Digital akan diperluaskan kepada lebih banyak Akaun Simpanan/-i.

 

Selain daripada penyelarasan di atas, klausa-klausa tertentu dalam Terma dan Syarat Kempen Pembukaan Akaun Digital akan dipinda dan juga akan berkuat kuasa pada 1 Februari 2024.

 

Untuk maklumat lanjut, sila layari https://www.cimb.com.my/bm/personal/promotions/latest-promotions/digital-account-opening-campaign.html

 

 

 

Terima kasih.

 

Pihak Pengurusan

CIMB Bank Berhad & CIMB Islamic Bank Berhad