Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Notis Penting

Semakan ke atas Terma dan Syarat Program Ganjaran Ahli, Terma dan Syarat Insurans Berjaya SOMPO Air Flight Travel PA Insurance dan Terma dan Syarat Kad Kredit CIMB Islamic Berhad (“Terma dan Syarat)

Tarikh: 9 Februari 2024

 

Pemegang kad yang dihormati,

 

Dengan ini memberi anda notis dua puluh satu (21) hari kalendar bahawa Terma dan Syarat akan disemak berkuat kuasa mulai 1 Mac 2024. Ringkasnya, sebarang transaksi berkaitan OctoTravel menggunakan Kad Kredit CIMB Bank Berhad dan CIMB Islamic Bank Berhad tidak akan lagi layak untuk sebarang ganjaran dan/atau mata bonus atau perlindungan Insurans Perjalanan atau Takaful.

 

Untuk rujukan mudah anda, sila dapatkan notis penting penuh di bawah untuk melihat klausa yang disemak bagi Terma dan Syarat berikut dinyatakan. 

 

 

Pihak Pengurusan

CIMB Bank Berhad & CIMB Islamic Bank Berhad