Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Perkhidmatan Digital
  • Promosi
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Notis Penting:

Semakan Terma dan Syarat Kempen Prime Enhanced

10 Februari 2023

 

Para pelanggan yang dihargai,

 

Kami dengan ini memberi anda notis dua puluh satu (21) hari kalendar bahawa Terma dan Syarat Kempen Prime Enhanced akan menggantikan versi sedia ada berkuatkuasa 3 Mac 2023. 

 

Sila rujuk notis yang dilampirkan untuk butiran.