Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Perkhidmatan Digital
  • Promosi
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Notis Penting:

Semakan Terma dan Syarat Kempen Prime Enhanced

30 Mac 2023

 

Para pelanggan yang dihargai,

 

Kami dengan ini memberi anda notis dua puluh satu (21) hari kalendar bahawa Terma dan Syarat Kempen Prime Enhanced akan menggantikan versi sedia ada berkuatkuasa 20 April 2023

 

Sila rujuk notis yang dilampirkan untuk butiran.