Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Perkhidmatan Digital
  • Promosi
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Notis Penting

Pindaan kepada Terma dan Syarat Kad Kredit CIMB Travel

 

25 May 2023

 

Kepada Pemegang Kad yang Dihargai,

 

Kami ingin memaklumkan bahawa Terma dan Syarat Kad Kredit CIMB Travel ("Terma dan Syarat") akan diubahsuai, dan Terma dan Syarat yang telah dikemaskini akan berkuat kuasa selepas dua puluh satu (21) hari kalendar dari tarikh notis ini, iaitu pada 15 Jun 2023.

 

Sila rujuk lampiran untuk maklumat lanjut.