Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

NOTIS PENTING

Pindaaan Terma-Terma Dan Syarat-Syarat Akaun Pelaburan Harian Tanpa Had-i

 

Tarikh: 25 Ogos 2023

 

Pelanggan Yang Dihormati,

 

Kami ingin memaklumkan kepada anda bahawa Terma dan Syarat  untuk Akaun Pleaburan Harian Tanpa Had-i (“Akaun DURIAN-i”) telah dipinda.

 

Pindaan tersebut akan berkuat kuasa mulai 15 September 2023.

 

Sila rujuk lampiran untuk maklumat lanjut.