Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Notis Penting:

Pemberhentian Kad Kredit CIMB Merchant untuk Pacific & Orient (P&O)

 

7 Disember 2023

 

Pelanggan yang Dihormati,

 

Kami dengan ini memberi notis dua puluh satu (21) hari kalendar bahawa berkuat kuasa 5 Januari 2024, Kad Kredit CIMB untuk Pacific & Orient (P&O) akan dihentikan.

 

Sila rujuk lampiran untuk maklumat lanjut.