Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Notis Penting

Notis Pindaan Bagi Pindaan Terma dan Syarat Akaun CIMB Bank Berhad dan CIMB Islamic Bank Berhad

 

8 Disember 2023

 

Pelanggan Yang Dihormati,

 

Kami ingin memaklumkan bahawa Terma dan Syarat bagi akaun-akaun yang ditadbir oleh CIMB Bank Berhad [197201001799] (“CIMB Bank”) dan CIMB Islamic Bank Berhad CIMB Islamic Bank Berhad [200401032872] (“CIMB Islamic”) akan dipinda dan akan berkuatkuasa pada 1 January 2024.

 

Sila rujuk lampiran berikut untuk maklumat lanjut.