Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Notis Penting:

Pindaan Terma dan Syarat yang berkaitan dengan Kad Kredit

 

Tarikh: 10 Ogos 2023

 

Pelanggan yang dihormati,

 

Berkuat kuasa 1 September 2023, terma-terma & syarat-syarat yang disenaraikan dalam jadual di bawah akan dikemas kini. Secara ringkasnya, sebarang Transaksi Duitnow QR yang dilakukan menggunakan kad kredit CIMB tidak lagi layak mendapat sebarang rebat tunai, ganjaran dan/atau mata bonus.

 

Berikut adalah pindaan Terma-terma dan Syarat-syarat: 

 

Sila rujuk notis yang dilampirkan untuk butiran lanjut.