Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Notis Penting:

Pindaan Terma-terma dan Syarat-syarat Program Ganjaran Ahli

 

Tarikh: 10 Ogos 2023

 

Pelanggan yang dihormati,

 

Berkuat kuasa 1 September 2023, Terma dan Syarat Program Ganjaran Ahli ("Terma dan Syarat") akan dipinda. Secara ringkasnya, pindaan terma dan syarat adalah seperti berikut:

1)      CIMB tidak lagi memberikan pulangan tunai sebagai ganjaran di bawah Program Ganjaran Ahli. Penebusan Mata Bonus untuk pulangan tunai akan dikeluarkan daripada Katalog Ganjaran Ahli.

2)      Transaksi Duitnow QR yang dilakukan menggunakan kad kredit CIMB tidak lagi layak mendapat sebarang mata bonus.

 

 

Berikut adalah pindaan Terma dan Syarat:

 

 

Sila rujuk notis yang dilampirkan untuk butiran lanjut.