Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Notis Penting:

Pindaan Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen “8X Mata Bonus CIMB Travel World Elite”

 

Tarikh: 10 Ogos 2023

 

Pelanggan yang dihormati,

 

Berkuat kuasa 1 September 2023, Terma dan Syarat Kempen “8X Mata Bonus CIMB Travel World Elite” ("Terma dan Syarat") akan dipinda untuk mencerminkan:

 

(i) Penjelasan definisi Transaksi Yang Layak dan kemasukan transaksi Duitnow QR sebagai pengecualian nyata bagi Transaksi Yang Layak;

(ii) Terdapat had pada Mata Bonus Tambahan dan Jumlah Mata Bonus Kempen yang diberikan untuk perbelanjaan dalam kategori terpilih bagi setiap kitaran penyata; dan

(iii) Maksimum 1,000,000 Mata Bonus Kempen akan diberikan kepada setiap Kad yang Layak bagi setiap kitaran penyata.

 

Berikut adalah pindaan Terma dan Syarat:

 

Sila rujuk notis yang dilampirkan untuk butiran lanjut.