Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Notis Penting

Notis Penting Mengenai Pemindahan ke atas Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kad Kredit CIMB Bank Berhad & Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kad Kredit CIMB Islamic Bank Berhad

14 Jun 2023

 

Kepada Pemegang Kad yang Dihargai,

 

Kami ingin memaklumkan bahawa terma dan syarat (“Terma dan Syarat”) berikut akan dipanda:

 

1.       Terma-terma dan Syarat-syarat Kad Kredit CIMB Bank Berhad

2.       Terma-terma dan Syarat-syarat Kad Kredit CIMB Islamic Bank Berhad

 

Terma dan Syarat yang dikemaskini akan berkuatkuasa pada 5 Julai 2023.

 

Sila rujuk lampiran untuk maklumat lanjut.