Anda Berada Di

 • Matlamat Hidup
 • Perbankan Seharian Anda
 • Tawaran & Promosi
 • Perkhidmatan Digital
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera

Notis Penting

Pemindahan ke atas Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kad Kredit CIMB Bank Berhad & Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kad Kredit CIMB Islamic Bank Berhad

 

21 Julai 2023

 

Kepada Pemegang Kad yang Dihargai,

 

Kami dengan sini memberikan notis dua puluh satu (21) hari kalendar bahawa terma dan syarat (“Terma dan Syarat”) berikut akan dipanda dan akan berkuatkuasa pada 11 Ogos 2023

 

 1. Terma-terma dan Syarat-syarat Kad Kredit CIMB Bank Berhad
 2. Terma-terma dan Syarat-syarat Kad Kredit CIMB Islamic Bank Berhad

 

Terma dan Syarat yang dipinda boleh diakses melalui hiperpautan di bawah:

 1. Terma-terma dan Syarat-syarat Kad Kredit CIMB Bank Berhad (ENG)
 2. Terma-terma dan Syarat-syarat Kad Kredit CIMB Bank Berhad (BM)
 3. Terma-terma dan Syarat-syarat Kad Kredit CIMB Islamic Bank Berhad (ENG)
 4. Terma-terma dan Syarat-syarat Kad Kredit CIMB Islamic Bank Berhad (BM)

 

Sila rujuk lampiran untuk maklumat lanjut.