Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Notis Penting

Notis Pindaan: Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kiriman Wang CIMB

 

8 Disember 2023

 

Para Pelanggan yang Dihargai,

 

Terma dan Syarat Kiriman Wang CIMB Bank Berhad dan CIMB Islamic Bank Berhad (“Terma dan Syarat”) dalam Klausa 3 telah disemak dan akan berkuat kuasa dan mengikat pada 1 Januari 2024.

 

Sila rujuk lampiran untuk maklumat lanjut.