Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Notis Penting

Notis Pindaan: Terma-Terma dan Syarat-Syarat Perbankan Dalam Talian CIMB

 

10 Ogos 2023

 

Para Pelanggan yang dihargai,

 

Kami ingin memaklumkan kepada anda bahawa Terma-terma dan Syarat-syarat untuk Perbankan Dalam Talian CIMB telah dipinda. Pindaan tersebut akan berkuat kuasa mulai 1 September 2023.

 

Sila rujuk lampiran untuk maklumat lanjut.