Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Perkhidmatan Digital
  • Promosi
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Notis Penting

Notis Pindaan: Terma-Terma dan Syarat-Syarat Perbankan Dalam Talian CIMB – Penamatan Fungsi eIPO

 

11 Mei 2023

 

Pelanggan yang dihormati,

 

Harap maklum bahawa fungsi Tawaran Awam Permulaan Elektronik (“eIPO”) dalam CIMB Clicks akan ditamatkan berkuat kuasa mulai 3 Jun 2023, dan versi baharu CIMB Clicks Web dan App akan digunakan pada 3 Jun 2023, dengan peningkatan untuk ditamatkan eIPO dalam CIMB Clicks.

 

Selaras dengan ini, terma dan syarat yang mentadbir Perbankan Dalam Talian CIMB akan disemak dan akan berkuat kuasa dan mengikat pada 3 Jun 2023.

 

Pada masa akan datang, anda boleh melanggan kepada Saham Terbitan Awam (IPO) dalam talian di CGS-CIMB Securities eIPO https://www.eipocimb.com/

 

Sila rujuk lampiran berikut untuk maklumat lanjut. 

 

 

Soalan Lazim: