Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Perkhidmatan Digital
  • Promosi
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Notis Penting:

Kempen Jimat dan Menang 2022

4 Januari 2023

 

Para pelanggan yang dihargai,

 

Harap maklum bahawa Terma dan Syarat untuk Kempen Jimat & Menang 2022 akan disemak semula. Pindaan yang ditunjukkan dalam Terma dan Syarat klausa 10 akan berkuat kuasa dan mengikat pada 1 Februari 2023:

 

“Untuk bulan kempen Februari 2023, jumlah penyertaan yang diperolehi oleh pelanggan layak pada bulan tersebut akan digandakan dengan lapan (8)”.

Sila rujuk Terma dan Syarat yang dilampirkan untuk butiran.