Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Notis Penting

Kadar Asas Standard, Kadar Asas, Kadar Pinjaman Asas/Kadar Pembiayaan Asas dan Kadar Semasa Deposit Tetap/Akaun Pulangan Pendapatan Tetap-i

 

9 Mei 2023

 

 

Para Pelanggan yang dihargai,

 

Berkuatkuasa pada 9 Mei 2023, Kadar Asas Standard (SBR) telah disemak semula daripada 2.75%* setahun kepada 3.00%* setahun, Kadar Asas (BR) kami ditukarkan daripada 3.75% setahun kepada 4.00%* setahun dan Kadar Pinjaman Asas (BLR) / Kadar Pembiayaan Asas (BFR) daripada 6.60% setahun kepada 6.85%* setahun. Kadar Semasa Deposit Tetap (FD) / Akaun Pulangan Pendapatan Tetap-i (FRIA-i) juga akan dinaikkan sebanyak 0.25%* setahun.

 

Untuk maklumat lanjut, layari www.cimb.com.my. Anda juga boleh menghubungi kami atau melawat cawangan CIMB berdekatan anda. Untuk individu hubungi +603 6204 7788, untuk Preferred hubungi 1300 885 300 dan untuk Pelanggan Korporat hubungi 1300 888 828.

 

Terima kasih kerana melakukan urusan perbankan dengan kami dan sokongan berterusan yang anda berikan.

 

 

CIMB Bank Berhad & CIMB Islamic Bank Berhad

 

 

*Nota: Kadar tertakluk kepada perubahan dari masa ke semasa.