Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Perkhidmatan Digital
  • Promosi
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Notis Penting

Kadar Keuntungan Dan Keuntungan Bonus Untuk Akaun Simpanan-i Preferred

 

 

Para Pelanggan Preferred Yang Dihargai,

 

Berkuatkuasa pada 1 April 2023, Keuntungan Bonus untuk Akaun Simpanan-i Preferred akan dihentikan. Keuntungan Bonus untuk bulan Mac 2023 akan dikreditkan ke dalam Akaun Simpanan-i Preferred anda selewat-lewatnya pada 7 April 2023.

 

Selain daripada itu, berkuatkuasa pada 7 April 2023, Kadar Keunutungan untuk Akaun Simpanan-i Preferred akan disemak semula seperti lampiran berikut.

 

Terima kasih kerana melakukan urusan perbankan dengan kami dan sokongan berterusan yang anda berikan.

 

CIMB Islamic Bank Berhad