Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Notis Penting:

Semakan kepada Terma & Syarat “1-For-1” Jamu Selera Kad Kredit CIMB Preferred Visa Infinite dan CIMB Preferred Visa Infinite-i

 

 

8 September 2023

 

Pemegang kad yang dihormati,


Kami dengan ini memberi notis dua puluh satu (21) hari kalendar bahawa berkuat kuasa 1 Oktober 2023, Terma dan Syarat “1-For-1” Jamu Selera Kad Kredit CIMB Preferred Visa Infinite dan CIMB Preferred Visa Infinite-i akan disemak semula. Semakan ini juga akan membolehkan Kad Kredit CIMB Visa Infinite dan CIMB PETRONAS Visa Infinite-i dimasukkan ke dalam promosi ini, dan mekanisme promosi telah disemak seperti yang dilampirkan.

 

Sila rujuk lampiran untuk butiran.