Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Perkhidmatan Digital
  • Promosi
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Notis Penting:

Kempen Ganjaran Tunai Pemindahan Telegrafik Masuk

 

 

17 Januari 2023

 

Kepada Pelanggan yang dihormati,

 

Harap maklum bahawa Terma dan Syarat untuk Kempen Ganjaran Tunai Pemindahan Telegrafik Masuk akan disemak semula. Pindaan tersebut dinyatakan di dalam Terma dan Syarat klausa 12(a) dan 13(a) di bawah akan berkuat kuasa dan mengikat pada 7 Februari 2023:

 

12.     a. Bakal Pemenang Hadiah Utama (“Bakal Pemenang Hadiah Utama”) akan dipilih secara rawak dan disenaraikan pada akhir Tempoh Kempen untuk menyertai proses pemilihan Pemenang Hadiah Utama.

 

13     a. Bakal Pemenang Hadiah (“Bakal Pemenang Hadiah”) akan dipilih secara rawak dan disenaraikan pada akhir Tempoh Kempen untuk menyertai proses pemilihan Pemenang Hadiah Kedua dan Hadiah Saguhati.

 

Sila rujuk kepada Terma & Syarat berikut untuk butiran.