Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Notis Penting:

Pemberhentian Kad Kredit CIMB Merchant untuk Berjaya Sompo Insurance

 

22 Disember 2023

 

Pelanggan yang Dihormati,

 

Kami dengan ini memberi notis dua puluh satu (21) hari kalendar bahawa berkuat kuasa 15 Januari 2024, Kad Kredit CIMB untuk Berjaya Sompo Insurance akan dihentikan.

 

Sila rujuk lampiran untuk maklumat lanjut.