Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Perkhidmatan Digital
  • Promosi
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Notis Penting

Notis Pindaan Bagi Pindaan Terma dan Syarat Akaun CIMB Bank Berhad dan CIMB Islamic Bank Berhad

 

16 Mei 2023

 

Pelanggan yang dihormati,

 

Kami ingin memaklumkan bahawa Terma dan Syarat bagi akaun-akaun yang ditadbir oleh CIMB Bank Berhad [197201001799(13491-P)] (“CIMB Bank”) dan CIMB Islamic Bank Berhad CIMB Islamic Bank Berhad [200401032872(671380-H)] (“CIMB Islamic”) akan dipinda dan akan berkuatkuasa pada 5 Jun 2023.

 

Sila rujuk lampiran berikut untuk maklumat lanjut.