Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Notis Penting

Pindaan Terma-Terma Dan Syarat-Syarat Pembiayaan Peribadi CIMB Bank Berhad dan CIMB Islamic Bank Berhad

 

8 Disember 2023

 

Pelanggan Yang Dihormati,

 

Kami ingin memaklumkan bahawa Terma-Terma dan Syarat-Syarat Pembiayaan Peribadi CIMB Bank Berhad dan CIMB Islamic Bank Berhad akan dipinda dan akan berkuat kuasa pada 1 Januari 2024.

 

Sila rujuk lampiran berikut untuk maklumat lanjut.

 

 

Untuk Pembiayaan Peribadi CIMB e-Zi Tunai, sila rujuk lampiran berikut untuk maklumat lanjut: