Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Perkhidmatan Digital
  • Promosi
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Notis Penting

Pindaan Terma-Terma dan Syarat-Syarat Program Ganjaran Ahli

 

21 November 2022

 

 

Pemegang Kad Yang Dihargai,

 

Kami dengan ini memberi anda notis 21 hari bahawa Terma-Terma dan Syarat-Syarat Program Ganjaran Ahli akan dipinda berkuat kuasa 13 Disember 2022.

 

 

Untuk maklumat lanjut/ perubahan kepada Terma dan Syarat, sila rujuk Notis Penting di sini.

Untul Terma dan Syarat Program Ganjaran Ahli, sila klik di sini.

 

 

 

Terima Kasih

CIMB Bank Berhad / CIMB Islamic Bank Berhad