Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Perkhidmatan Digital
  • Promosi
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Notis Penting

Perlanjutan Kempen Acquisition Kad Kredit CIMB Preferred Visa Infinite-i

 

17 November 2022

 

Para Pemegang Kad Yang Dihormati,

 

Kami ingin memaklumkan kepada anda bahawa tempoh Kempen Acquisition Kad Kredit CIMB Preferred Visa Infinite-i telah dilanjutkan. Tempoh Kempen terpinda dalam Terma-Terma dan Syarat-Syarat ini akan berkuatkuasa pada 2 haribulan Disember 2022.

 

Sila rujuk lampiran untuk maklumat lanjut.

 

CIMB Bank Berhad

CIMB Islamic Bank Berhad