Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Notis Penting

Notis Pindaan: Peruntukan Khusus Yang Terpakai Kepada Akaun Simpanan EcoSave-i Sahaja

 

30 Disember 2022

 

Para Pelanggan Yang Dihargai,

 

Kami ingin memaklumkan kepada anda bahawa “Peruntukan Khusus Yang Terpakai Kepada Akaun Simpanan EcoSave-i Sahaja” yang terdapat di “Terma-terma dan Syarat-syarat Akaun Simpanan-i” telah dipinda.

 

Pindaan tersebut akan berkuat kuasa mulai 20 Januari 2023.