Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Perkhidmatan Digital
  • Promosi
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Notis Penting

Notis Penting mengenai Pindahan Terma-terma & Syarat-syarat DuitNow QR

 

10 November 2022

 

Kepada pelanggan yang dihargai,

 

Kami ingin memaklumkan kepada anda bahawa Terma-terma dan Syarat-syarat untuk DuitNow QR telah dipinda. Pindaan tersebut akan berkuat kuasa mulai 1 Disember 2022.

 

Sila rujuk lampiran untuk maklumat lanjut.