Anda Berada Di

 • Matlamat Hidup
 • Perbankan Seharian Anda
 • Perkhidmatan Digital
 • Promosi
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera

Notis Penting

Penamatan Kad Kredit CIMB Enrich

28 September 2022

 

Pemegang Kad Kredit CIMB Enrich yang dihormati,

 

Kami ingin memaklumkan kepada anda bahawa CIMB Bank Berhad (“CIMB”) akan menamatkan Kad Kredit CIMB Enrich dan ini akan melibatkan produk – produk CIMB yang berikut:

Nama Produk

Tarikh Penguatkuasaan Penolakan Permohonan Kad Kredit CIMB Enrich Baharu

Tarikh Penamatan Kad Kredit CIMB Enrich

Kad Kredit CIMB Enrich Platinum

Kad Kredit CIMB Enrich World

Kad Kredit CIMB Enrich World Elite

1 Julai 2022

31 Mac 2023

 

Pemegang kad CIMB Enrich yang sedia ada boleh terus menggunakan kad tanpa sebarang gangguan sehingga tarikh luput kad atau pada 31 Mac 2023, yang mana lebih awal.

 

Kami ingin memaklumkan bahawa Terma dan Syarat berikut ("Terma dan Syarat") untuk Kad Kredit CIMB Enrich telah dipinda. Terma & Syarat yang dipinda akan berkuat kuasa pada 21 Oktober 2022.

 

 1. Terma dan Syarat CIMB Enrich Mastercard;
 2. Terma dan Syarat Berjaya Sompo Kemalangan Diri Insurans Perjalanan Penerbangan Udara (“T&S Insurans BSIB PA”);
 3. Terma dan Syarat Insurans Kad Kredit CIMB Travel World Elite (untuk Kad Kredit CIMB Travel World Elite sahaja) (“T&S Insurans AIG”)
 4. Terma-Terma dan Syarat-Syarat Program Penukaran Baki Automatik
 5. Terma-Terma dan Syarat-Syarat Program Penukaran Baki Automatik CIMB Islamic
 6. Terma-Terma dan Syarat-Syarat Program Pemindahan Baki
 7. Terma-Terma dan Syarat-Syarat Program Penukaran Baki
 8. Terma-Terma dan Syarat-Syarat Program Penukaran Baki-i
 9. Terma-Terma dan Syarat-Syarat Program CashLite
 10. Terma-Terma dan Syarat-Syarat Program Pelan Bayaran Flexi
 11. Terma-Terma dan Syarat-Syarat Program Pelan Bayaran Flexi-i
 12. Terma-Terma dan Syarat-Syarat Program Ganjaran Ahli, klik sini.

 

Untuk maklumat lanjut/ perubahan kepada Terma dan Syarat, sila rujuk Notis Penting di sini.

 

 

Terima Kasih,

CIMB Bank Berhad