Anda Berada Di

 • Matlamat Hidup
 • Perbankan Seharian Anda
 • Perkhidmatan Digital
 • Promosi
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera

Notis Penting:

Semakan Terma & Syarat kami berkuat kuasa 8 Jun 2020

18 Mei 2020

 

Pelanggan yang dihormati,

 

Kami dengan ini memberi anda notis 21 hari bahawa terma dan syarat CIMB Bank & CIMB Islamic Bank berikut telah disemak semula untuk pemahaman yang lebih mudah, yang akan berkuat kuasa pada 8 Jun 2020:

 

Produk dan Perkhidmatan 

 

1. Kad Kredit

Untuk Kad Kredit CIMB Bank 

 • Terma dan Syarat Pemegang Kad CIMB Bank
 • Terma dan Syarat Program Penukaran Baki Automatik CIMB
 • Terma dan Syarat CIMB 0% Easy Pay
 • Terma dan Syarat Kad Kredit Rebat Tunai Platinum CIMB
 • Terma dan Syarat Kad Kredit Platinum PETRONAS CIMB
 • Terma dan Syarat CIMB Enrich Mastercard
 • Terma dan Syarat Touch 'N Go Zing
 • Terma dan Syarat Ganjaran Ahli CIMB
 • Terma dan Syarat Naik Taraf & Penukaran Kad Kredit CIMB
 • Terma dan Syarat Penghantaran Penyata E-mel
 • Terma dan Syarat Penyata yang Diakses Melalui CIMB Clicks
 • Terma dan Syarat Program CIMB Cashlite
 • Terma dan Syarat Program Pemindahan Baki CIMB
 • Terma dan Syarat Program Penukaran Baki CIMB

 

Untuk Kad Kredit CIMB Islamic Bank

 • Terma dan Syarat Pemegang Kad CIMB Islamic Bank
 • Terma dan Syarat Program Penukaran Baki Auto CIMB Islamic
 • Terma dan Syarat CIMB 0% Easy Pay
 • Terma dan Syarat Kad Kredit CIMB PETRONAS Platinum-i 
 • Terma dan Syarat Ganjaran Ahli CIMB
 • Terma dan Syarat Penukaran Kad Kredit CIMB
 • Terma dan Syarat Penghantaran Penyata E-mel
 • Terma dan Syarat Penyata yang Diakses Melalui CIMB Clicks

 

2. Pembiayaan Peribadi  

 • Terma dan Syarat Pembiayaan Xpress Cash-i

 

3. CIMB Prime 

 • Terma dan Syarat CIMB Prime Solutions 

 

4. CIMB@Work

 • Terma dan Syarat CIMB @Work 
 

 

Untuk pertanyaan, anda boleh merujuk kepada senarai Soalan Lazim (FAQ) yang telah disediakan. 

 

Terima kasih.

Pihak Pengurusan

CIMB Bank Berhad

CIMB Islamic Bank Berhad

 

 

Soalan Lazim (FAQ)

 

1. Apakah tujuan semakan ini?

Tujuan semakan ini adalah untuk membentuk Terma & Syarat lebih mudah untuk pemahaman pelanggan. Ini merupakan komitmen kami untuk memberikan layanan adil kepada semua pelanggan kami mengikut terma dan syarat yang telah disemak semula.

 

2. Apakah produk yang diguna pakai untuk semakan ini?

Semakan ini terpakai kepada 4 produk dan perkhidmatan yang disenaraikan di dalam notis di atas.

 

3. Bilakah terma dan syarat yang disemak akan berkuat kuasa? 

Terma dan syarat yang disemak semula akan berkuat kuasa bermula 8 Jun 2020.

 

4. Adakah terma dan syarat yang disemak semula terpakai kepada pelanggan yang sedia ada juga?

Ya. 

 

5. Adakah pelanggan sedia ada perlu menandatangani dokumen baru atau dokumen tambahan mengenai terma dan syarat yang telah disemak semula ini?

Tidak, semua terma dan syarat yang sedia tidak berubah. Kami akan menerapkan perawatan yang adil kepada seluruh lembaga untuk semua pelanggan, sama ada baru atau sedia ada.

 

6. Adakah ini akan memberi kesan kepada produk dan perkhidmatan CIMB saya yang sedia ada?

Tidak, semua terma dan syarat yang sedia ada kekal tidak berubah. Walau bagaimanapun, adalah komitmen kami untuk menerapkan perawatan yang adil kepada seluruh lembaga untuk semua pelanggan, sama ada baru atau sedia ada.

 

7. Adakah saya perlu membayar apa-apa yuran dan caj tambahan yang timbul daripada penambahbaikan Terma dan Syarat?

Tidak, tiada fi dan caj tambahan dengan semakan ini.

 

8. Sekiranya saya mempunyai pertanyaan lanjut pada masa akan datang, kepada siapa saya harus pergi?

Untuk bantuan lanjut, anda boleh menghubungi kami melalui surat, panggilan telefon dan e-mel:

 

Alamat: CIMB Bank Berhad, Customer Resolution Unit (CRU), P.O. Box 10338, GPO Kuala Lumpur, 50710 Wilayah Persekutuan

Nombor Telefon: +603-6204 7788

Emel: cru@cimb.com