Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Perkhidmatan Digital
  • Promosi
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Notis Penting:

Semakan Terma dan Syarat Kempen Pelanggan CIMB@Work Bancassurance / Bancatakaful

 

 

Pelanggan yang dihormati,

 

Berkuat kuasa 15 Jun 2020, kami telah mengeluarkan fasal 3 (ii) (e) dari terma dan syarat Kempen Pelanggan CIMB@Work Bancassurance / Bancatakaful.