Notis Penting:

Semakan Terma dan Syarat Kempen Pelanggan CIMB@Work Bancassurance / Bancatakaful

 

 

Pelanggan yang dihormati,

 

Berkuat kuasa 15 Jun 2020, kami telah mengeluarkan fasal 3 (ii) (e) dari terma dan syarat Kempen Pelanggan CIMB@Work Bancassurance / Bancatakaful.