Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Perkhidmatan Digital
  • Promosi
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Important Notice:

Migration of CIMB Tesco Savers Account and Tesco Debit Mastercard

12 June 2020

 

NOTICE ON THE EXTENSION FOR THE REPLACEMENT OF TESCO DEBIT MASTERCARD TO MY DEBIT MASTERCARD

 

Please be informed that the replacement of Tesco Debit Mastercard to My Debit Mastercard will be extended as per below:

 

 

Current

Notice dated 24 Apr 2020

Revised

as at 12 Jun 2020

Customers to visit nearest CIMB Branch  to replace existing Tesco Debit Mastercard to My Debit Mastercard

16th March 2020 to

15th June 2020

16th March 2020 to

31st August 2020

Deactivation of Tesco Debit Mastercard due to product discontinuation 16th June 2020 1st September 2020

You may continue to use your existing Tesco Debit Mastercard during the debit card replacement period until 31st August 2020. Please replace your debit card before the deactivation date to avoid disruption.

12 Jun 2020

 

NOTIS MENGENAI PERLANJUTAN PENGGANTIAN TESCO DEBIT MASTERCARD KEPADA MY DEBIT MASTERCARD

 

Harap dimaklumkan bahawa penggantian Tesco Debit Mastercard kepada My Debit Mastercard akan dilanjutkan seperti di bawah:

 

 

Semasa

Notis Bertarikh 24 Apr 2020

Baru

pada 12 Jun 2020

Pelanggan dikehendaki untuk melawat Cawangan CIMB terdekat untuk menggantikan Tesco Debit Mastercard sedia ada ke My Debit Mastercard 

1hb Mac 2020 hingga

15hb Jun 2020

16hb Mac 2020 hingga

31hb Ogos 2020

Penyahaktifan Tesco Debit Mastercard disebabkan oleh pemberhentian produk 16hb Jun 2020 1hb September 2020

 

Anda boleh terus menggunakan Tesco Debit Mastercard anda semasa tempoh penggantian kad debit sehingga 31hb Ogos 2020. Sila ganti kad debit anda sebelum tarikh penyahaktifan untuk mengelakkan gangguan.