Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Perkhidmatan Digital
  • Promosi
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Notis Penting:

Pindaan Terma & Syarat bagi Kempen Rebat Yuran FCCA-i SAR

Pelanggan yang dihormati,

 

Sila dimaklumkan bahawa Terma dan Syarat CIMB Islamic Bank Berhad (“CIMB”) yang mengawal Akaun Semasa-i Mata Wang Asing CIMB Riyal Arab Saudi (SAR) (“Terma dan Syarat”) telah dipinda. Terma dan Syarat yang dipinda akan berkuat kuasa dan terikat selepas dua puluh satu (21) hari kalendar dari tarikh notis ini iaitu 30 Jun 2020.

 

Untuk penjelasan lanjut, anda boleh menghubungi Pusat Panggilan kami di +603 6204 7788, atau kunjungi mana-mana cawangan CIMB Bank dan CIMB Islamic Bank. Cawangan CIMB Islamic Bank berada di cawangan-cawangan CIMB Bank di seluruh negara

 

 

 

 

Klik di bawah untuk membaca terma dan syarat penuh:

 

 

 

 

Klik di bawah untuk membaca notis penuh: