Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Perkhidmatan Digital
  • Promosi
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Akaun Simpanan-i Wadiah Teenage CIMB

Produk

 Mana-mana Hibah (hadiah) daripada Bank kepada pelanggan adalah

berdasarkan budi bicara Bank semata-mata. Pendedahan mengenai Hibah kepada pelanggan adalah berdasarkan maklumat terdahulu dan tidak boleh digunakan sebagai rujukan atau prospek kadar.

Sehingga RM25,000 0.60
RM25,001 hingga RM100,000 0.90
RM100,000 ke atas 1.30

Akaun CIMB Wadiah Children Savings

Produk

Mana-mana Hibah (hadiah) daripada Bank kepada pelanggan adalah

berdasarkan budi bicara Bank semata-mata. Pendedahan mengenai Hibah kepada pelanggan adalah berdasarkan maklumat terdahulu dan tidak boleh digunakan sebagai rujukan atau prospek kadar.

Sehingga RM25,000 0.60
RM25,001 hingga RM100,000 0.90
RM100,000 ke atas 1.30