Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Perkhidmatan Digital
  • Promosi
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Akaun CIMB Wadiah Children Savings

No Jenis Caj Caj
1

Penggantian Buku Simpanan yang Hilang/Rosak

RM20 (Termasuk Duti Setem Atas Surat Tanggung Rugi)
2 Transaksi Dalam Talian Antara Cawangan Tiada
3 Pemindahan Dana Dalam Cawangan yang Sama Mengikut Arahan RM5.00 setiap transaksi
4 GIRO Antara Bank Dalam Talian (IBG) & Pemindahan Dana Antara Bank Dalam Talian (IBFT) Tiada
5 Pemindahan dana ke Bank lain dengan Arahan — RENTAS RM5.00 setiap transaksi
6 Pemindahan dana ke Bank lain melalui Arahan (Baucar Pengeluaran/Cek Jurubank yang dihantar melalui Pos) RM5.00 oleh Baucar Pengeluaran/Cek Jurubank dan RM0.15 untuk Duti Setem ke atas Cek Jurubank
7 Penutupan Akaun Simpanan (dalam tempoh 3 bulan dari tarikh akaun dibuka) RM20.00
8 Penutupan Akaun Simpanan-i (selepas 3 bulan tetapi dalam tempoh 6 bulan dari tarikh akaun dibuka) RM10.00
9 Pemindahan Dana ke Cawangan Lain mengikut Arahan RM5.00 setiap transaksi
10 Pensijilan Akaun untuk Pengeluaran KWSP RM20.00 setiap sijil
11 Surat Rujukan RM30.00 setiap surat
12 Fi tahunan kad ATM RM8.00
13 Pengeluaran Semula Penyata Akaun Simpanan bagi tempoh melebihi 1 tahun RM30.00 (pendahuluan)
RM2.00 (halaman tambahan)
14 Pengeluaran semula Penyata Akaun Simpanan bagi tempoh sehingga 1 tahun

RM10.00 (pendahuluan)

RM2.00 (halaman tambahan)

15 Fi Tahunan Kad Debit RM15.00
16 Fi Aktiviti Akaun Dorman RM10.00 setiap tahun selepas tarikh notis dihantar kepada pemegang akaun
17 Penggantian kad debit hilang/dicuri/salah dikendalikan RM12.00

Nota: Fi dan caj yang disenaraikan di atas termasuk cukai barang dan perkhidmatan (GST), jika berkenaan.

Akaun CIMB Wadiah Teenage Savings

No Jenis caj Caj
1 Penggantian Buku Simpanan yang Hilang/Rosak RM20 (Termasuk Duti Setem Atas Surat Tanggung Rugi)
2 Transaksi Dalam Talian Antara Cawangan Tiada
3 Pemindahan Dana Dalam Cawangan yang Sama Mengikut Arahan RM5.00 setiap transaksi
4 GIRO Antara Bank Dalam Talian (IBG) & Pemindahan Dana Antara Bank Dalam Talian (IBFT) Tiada
5 Pemindahan dana ke Bank lain dengan Arahan — RENTAS RM5.00 setiap transaksi
6 Pemindahan dana ke Bank lain melalui Arahan (Baucar Pengeluaran/Cek Jurubank yang dihantar melalui Pos) RM5.00 oleh Baucar Pengeluaran/Cek Jurubank dan RM0.15 untuk Duti Setem ke atas Cek Jurubank
7 Penutupan Akaun Simpanan (dalam tempoh 3 bulan dari tarikh akaun dibuka) RM20.00  
8 Penutupan Akaun Simpanan-i (selepas 3 bulan tetapi dalam tempoh 6 bulan dari tarikh akaun dibuka) RM10.00
9 Pemindahan Dana ke Cawangan Lain mengikut Arahan RM5.00 setiap transaksi
10 Pensijilan Akaun untuk Pengeluaran KWSP RM20.00 setiap sijil
11 Surat Rujukan RM30.00 setiap surat
12 Fi tahunan kad ATM RM8.00
13 Pengeluaran Semula Penyata Akaun Simpanan bagi tempoh melebihi 1 tahun RM30.00 (pendahuluan)
RM2.00 (halaman tambahan)
14 Pengeluaran semula Penyata Akaun Simpanan bagi tempoh sehingga 1 tahun RM10.00 (pendahuluan)
RM2.00 (halaman tambahan)
15 Fi Tahunan Kad Debit RM15.00
16 Fi Aktiviti Akaun Dorman RM10.00 setiap tahun selepas tarikh notis dihantar kepada pemegang akaun
17 Penggantian kad debit hilang/dicuri/salah dikendalikan RM12.00

Nota: Fi dan caj yang disenaraikan di atas termasuk cukai barang dan perkhidmatan (GST), jika berkenaan.