Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Perkhidmatan Digital
  • Promosi
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Kad Mastercard Prabayar CIMB Lazada

Penerangan

RM

Fi Tahunan Kad Mastercard Prabayar CIMB Lazada

RM9.43

Pengeluaran tunai di Rangkaian ATM CIMB Bank di Malaysia

Tiada

Pengeluaran tunai di ATM bank lain melalui Rangkaian ATM CIRRRUS (Domestik dan Antarabangsa)

RM10.00 setiap pengeluaran

Bayaran Pertanyaan Baki Akaun melalui CIRRRUS (Domestik dan Antarabangsa)

RM2.00 setiap pertanyaan

Penggantian Kad (kali pertama)

RM10.00

Penggantian Kad (berikutnya)

RM15.00

Pengambilan semula Draf Jualan

RM15.00 setiap salinan

Fi untuk permintaan pencetakan semula penyataan fizikal

RM5.00 setiap penyata bulanan.
(e-Penyata adalah percuma)

Penukaran untuk Transaksi Luar Negara

Kadar penukaran seperti yang ditentukan oleh MasterCard International ditambah dengan kos pentadbiran sebanyak 1% serta sebarang fi transaksi yang dikenakan oleh MasterCard International

Pindahan dari akaun simpanan CIMB Bank/CIMB Islamic Bank atau akaun semasa melalui CIMB Clicks.

Tiada

Mesin Deposit Tunai CIMB Bank/CIMB Islamic Bank

Tiada

FPX melalui CIMB Clicks

Tiada