Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Perkhidmatan Digital
  • Promosi
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Akaun Kwik

No Produk/Item Caj
1 Pengeluaran tunai di Rangkaian ATM CIMB Bank di Malaysia Percuma
2 Fi Pengeluaran Kad Kwik RM10.00
3 Pengeluaran tunai di ATM Bank lain melalui rangkaian ATM CIRRUS dan Plus  (Domestik & Antarabangsa) RM10.00 setiap pengeluaran
4 Fi Pertanyaan Baki Akaun (melalui CIRRUS/PLUS) RM2.00 setiap pertanyaan
5 Penggantian Kad (kali pertama) RM10.00  
6 Penggantian Kad (berikutnya) RM50.00  
7 Pengambilan semula Draf Jualan RM15.00 setiap salinan
8 Fi Permintaan Penyata Fizikal RM5.00 setiap penyata bulanan
9 Penukaran untuk Transaksi Luar Negara Kadar penukaran seperti yang ditentukan oleh MasterCard International ditambah dengan kos pentadbiran sebanyak 1% serta sebarang fi transaksi yang dikenakan oleh MasterCard International
10 FPX melalui CIMB Clicks RM1.00

Nota: Fi dan caj yang disenaraikan di atas dinyatakan termasuk cukai barang dan perkhidmatan (GST), jika berkenaan.