Apakah itu nombor CVV?

Nilai Pengesahan Kad (CVV) merupakan kod tiga digit yang membenarkan peniaga mengesahkan bahawa anda pemilik kad untuk mengelakkan transaksi palsu. Anda boleh dapatkan nombor CVV di bahagian belakang kad. Anda juga memerlukan nombor ini dan juga tarikh luput kad untuk tujuan pembelian online.