Mengapa aplikasi mudah alih CIMB Clicks memerlukan kebenaran notifikasi?

Kebenaran notifikasi diperlukan untuk pengaktifan CIMB Messenger. CIMB Messenger membolehkan anda menerima notifikasi seperti transaksi yang dilakukan dan promosi terkini melalui aplikasi mudah alih CIMB Clicks.