Adakah semua mesej yang dihantar dan dibalas melalui CIMB EVA disimpan di dalam aplikasi?

Tidak. Selepas setiap sesi tamat pada CIMB EVA, semua mesej yang dihantar dan dibalas akan dipadamkan.