Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Perkhidmatan Digital
  • Promosi
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Di mana boleh saya mengaktifkan atau menyahaktifkan perkhidmatan CIMB EVA seperti Touch ID/Face ID/Cap jari?

Anda boleh mengaktifkan atau menyahaktifkan ciri pengesahan biometrik di CIMB EVA dengan log masuk, dan kemudian pilih Settings.