Apakah waktu operasi untuk CIMB EVA?

CIMB EVA tersedia 24 jam sehari, 7 hari seminggu kecuali semasa waktu penyelenggaraan yang dijadualkan.