Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Perkhidmatan Digital
  • Promosi
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Bagaimanakah untuk saya menghentikan perkhidmatan notifikasi tolak daripada CIMB EVA?

(Mungkin berbeza bergantung pada peranti)

 

  1. Pergi ke 'Settings' peranti.

  2. Cari aplikasi 'CIMB EVA'.

  3. Nyahaktifkan notifikasi tolak.