Apakah yang perlu saya lakukan jika saya mempunyai pertikaian atau pertanyaan lain mengenai Akaun Kwik?

Untuk urusan berkaitan Akaun Kwik dan CIMB Clicks, sila hubungi Pusat Kad CIMB Bank di +603-6204 7788.