Apakah terma dan syarat yang menentukan Akaun Kwik dan Kad Kwik?

Sila rujuk kepada:

 

Perjanjian Akaun Kwik CIMB Bank Terma & Syarat [ English | Bahasa Malaysia ]